Madnyt

2013 tegner til at blive et godt år!

Regional Madkultur Bornholm går et spændende år i møde.

Kort før årsskiftet fik vi alle meddelelsen om at fonden Real Dania agter at bidrage med 4,1 mio. kr. til etablering af Danmarks første regionale madkulturhus.

Madkulturhuset tænkes anlagt i tilknytning til Landbrugsmuset Melsted Gaard. Med det nye madkulturhus vil der ske en stærk opgradering af formidlingen omkring de lokale fødevarer - herunde øget fokus på kobling til kulturarv og de naturgivne betingelser. Samtidig tænkes der etableret et funktionelt møderum for alle med interesse for fødevarer, såvel professionelle som særligt madinteresserede.

Madkulturhuset Melstedgaard ventes at stå klar med nye lokaler i 2014, - men allerede i løbet af 2013 vil der være en lang række spændende arrangementer på og omkring Melstedgaard der peger frem mod åbningen.